دیاگ جالتست می تواند کار عیب یابی را برای برندهای مختلف ماشین آلات کشاورزی انجام دهد. . در سالهای اخیر توسعه این بخش خودرویی، استفاده از پیشرفته ترین فناوری را به همان نسبت ضروری می کند. به روز ترین نسل موتورها وارد بازار کشاورزی شده اند و استفاده از دستگاههای دیاگ در این بازار را بسیار حیاتی کرده اند.

راهنمای تصویری کانکتورها

جالتست برای انتخاب کانکتور مناسب و موقعیت آن روی خودرو، شما را راهنمایی میکند. اطلاعات موقعیت کانکتور توسط سازنده بدنه ارایه شده است.

عیب یابی

جالتست ضمن ثبت خطاها، در مورد هر یک از خطاهای سیستم های کنترل الکترونیکی خودرو توضیحات ارایه می کند. همچنین جالتست می تواند یه صورت خودکار همه ی خطاهای سیستم های یکپارچه شده در خودرو را در یک فهرست به صورت یکجا نمایش دهد.

امکان فعال سازی جداگانه اجزای خودرو

با جالتست می توانید هریک از اجزای مختلف سیستم های الکترونیکی خودرو را به صورت جداگانه راه اندازی و تست کنید. همچون تست عملکردی فن، کات اوت سیلندر، تست کمپرس و آزمون های عملکردی دیگر مکانیزم ها.

اندازه گیری مقادیر

جالتست می تواند تا 8 ویژگی مختلف را به صورت همزمان اندازه گیری کند و نمایش بدهد. مقادیر مرجع نیز برای مقایسه ارایه شده است.

کالیبره کردن پارامترها

جالتست امکان تنظیم پارامترهای مختلف را فراهم کرده است.

داده های سیستم

جالتست اطلاعات مربوط به پیکربندی سیستم و اطلاعات روی ایسیو را به کاربران ارایه می کند.

حذف خطاها

رفع خطاها در واحد کنترل و خاموش شدن چراغ چک.

پروتکل ها ی سخت افزار

سخت افزار جالتست مقاوم و قابل اعتماد است و از پروتکل های ارتباطی مختلف مانند OBD، OBDII، J1939، J1708،  یورو 5 ، یوروو6 و RP1210 پشتیبانی می کند. 

شامل برندهای تراکتور همچون :
نیاز به اطلاعات بیشتر!

Request information