لیسانس دریایی جالتست، یکی دیگر از حوزه های تحت پوشش دیاگ جالتست است. در این لیسانس،  موتورهای دریایی داخلی و موتور دریایی خارجی و جت اسکی ها در نظر گرفته شده اند.  دیاگ جالتست با لیسانس دریایی به تعمیرگاههای قایق ها و کشتی ها امکان بهره مندی از تجربیات و داده های فنی دپارتمان موتورهای دریایی جالتست را فراهم می کند.

عیب یابی، سرویس خودرو و داده های فنی تنها در یک ابزار!

جالتست دریایی با تنها یک سخت افزار  هم یک دیاگ تخصصی پیشرفته است و هم خدمات سرویس و تعمیر و نگهداری و داده های فنی برای انواع قایق های تفریحی، جت اسکی و کشتی ها را ارایه می کند. علاه بر این با جالتست دریایی موارد زیر را برای مشتریان خود در دسترس قرار داده است: 

سایر امکانات پیشرفته این دستگاه عبارتند از:
برندهای تحت پوشش جالتست

جالتست برندهای مهمی از اروپا، آسیا و آمریکا را پشتیبانی می کند.

نیاز به اطلاعات بیشتر!

Request information