ما هزینه خدمات خودرو را پیش از انجام، برآورد کرده و قیمت نهایی را به شما ارائه می کنیم.

دارای مجوز و بیمه
همه مکانیک‌های خودرو، اعضای کارکنان ما دارای مجوز کامل، واجد شرایط، تعهد و بیمه هستند.
شرکت معتبر
بیش از 10 سال فعالیت، کسب شهرت خوب در خدمات خودرو.

IAT خدمات نخصصی

دیاگ کامیون جالتست

IAT خدمات نخصصی

Jaltest Vessel Diagnostics دیاگ تجهیزات دریایی جالتست

IAT خدمات نخصصی

دیاگ ماشین سنگین

IAT خدمات نخصصی

دیاگ اتوبوس

IAT خدمات نخصصی

دیاگ تریلر جالتست

IAT خدمات نخصصی

دیاگ ماشین آلات کشاورزی

IAT خدمات نخصصی

دیاگ ون و پیک آپ