Jaltest Data-Link

JALTEST

Jaltest DATA-LINK جدیدترین افزونه مستقل به مجموعه محصولات Jaltest Diagnostics است. عملکرد استاندارد DATA-LINK به کاربر این امکان را می دهد که از Jaltest Link VCI (رابط ارتباطی خودرو) با نرم افزارهای سازنده مختلف، بدون نیاز به استفاده از سخت افزار OE استفاده کند. این باعث می شود آن را کامل ترین راه حل عیب یابی خودروهای تجاری سطح ابتدایی در بازار تبدیل کند. این راه حل بیشتر امکانات تجهیزات تشخیصی Jaltest را گسترش می دهد. پروتکل های عمومی RP1210، SAE 1708، SAE 1939، J2574 و OBD پشتیبانی می شوند. Jaltest Info Online نیز تحت اشتراک در دسترس است.

Read More

Buy Now

There are no reviews yet.

Be the first to review “Jaltest Data-Link”

Your email address will not be published.