Jaltest Asia

JALTEST

Jaltest Asia یک ابزار تشخیص چند برند است که به ویژه در کارگاه‌های مکانیک، کامیون‌ها، اتوبوس‌ها یا ناوگان وسایل نقلیه سبک در بازار چین طراحی شده است. دارای پتانسیل کامل ابزارهای Jaltest با پوشش تخصصی در برندهای یکی از بزرگترین کشورهای قاره آسیا می باشد. این ابزار تشخیص چند برند به چینی ساده شده ترجمه شده است.

Read More 

Buy Now

There are no reviews yet.

Be the first to review “Jaltest Asia”

Your email address will not be published.